Wybierz parametry silnika

1.2 (KE36, KE25, KE30) – 3K, 3K-C, 3K-H

40 kW / 54 hp 1975-1979