Wybierz parametry silnika

3.2 V6 – AYT, BKL

177 kW / 241 hp 2002-2005

3.2 V6 4motion – BKL, BRK

177 kW / 241 hp 2004-2008

3.6 V6 4motion – CHNA, CMVA

206 kW / 280 hp 2008-2016

4.2 V8 4motion – BGH, BGJ

246 kW / 335 hp 2003-2016

6.0 W12 4motion – BAN

309 kW / 420 hp 2002-2005

6.0 W12 4motion – BRN, BTT

331 kW / 450 hp 2005-2016

3.0 V6 TDI 4motion – BMK

165 kW / 224 hp 2004-2007

3.0 V6 TDI 4motion – CARA

171 kW / 233 hp 2007-2008

3.0 V6 TDI 4motion – CARB, CEXA

176 kW / 240 hp 2008-2016

3.0 V6 TDI 4motion – CEXB

180 kW / 245 hp 2013-2016

5.0 V10 TDI 4motion – AJS

230 kW / 313 hp 2002-2006