Reklamacje

Reklamacja uszkodzonej paczki 

Przed odebraniem przesyłki prosimy sprawdzić w obecności kuriera czy nie jest ona uszkodzona lub czy opakowanie nie było otwierane. Jeśli podczas odbioru towaru od kuriera okaże się, że przesyłka została uszkodzona w trakcie przesyłania, prosimy spisać w jego obecności protokół szkody (ma go przy sobie każdy kurier) i niezwłocznie zawiadomić nas o tym fakcie. Uszkodzony towar  prosimy odesłać wraz z kopią otrzymanej faktury i protokołem szkody sporządzonym z kurierem ze szczegółowym opisem przyczyn reklamacji. UWAGA: Brak sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera, pomimo dostrzeżenia uszkodzeń w opakowaniu towaru, może utrudnić klientowi dochodzenia roszczenia odszkodowawczego.

UWAGA: W celu możliwie najszybszego załatwienia sprawy związanej z wystąpieniem szkody istotne znaczenie ma niezwłoczne odesłanie uszkodzonej paczki koniecznie razem z oryginałem protokołu szkodowego i poinformowanie. Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe zwrócimy pieniądze.

 

Reklamacja gwarancyjna

Jak można złożyć reklamację ?

1. Pisemnie na adres: PROFI-CAR , ul. Reja 4c, 58-304 Wałbrzych;

2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@werden.pl

Wzór zgłoszenia reklamacji